İtem Takas Questi [NPC İle]

Merhaba,

Bu quest sayesinde belirleyeceğiniz itemi verene NPC niz karşılığında yine belirlediğiniz bir item verir.

quest item_exchange begin
	state start begin
		-- 9003 = NPC vnum
		when 9003.take begin
			local vnum = item.get_vnum()
			local items
			items = {
			--[GIVE]  	[RECEIVE]	[COUNT]
			[27992] =	{ 50055,	1 },
			[27993] =	{ 27003,	1 },
			[27994] =	{ 27006,	1 },
			}

			if items[vnum] then
				say_title("NPC NAME:")
				say("İtem Takasi Yapilacak")
				--
				local received_vnum = items[vnum][1]
				local received_quantity = items[vnum][2]
				---
				local item_name = item_name(received_vnum)
				--
				say_reward("Alacaginiz item: "..item_name.." , quantity: "..received_quantity.."")
				say_item_vnum(received_vnum)
				say_title("Takasi onayliyormusunuz ?")
				say("")

				local sel=select("Evet","Hayir")

				if sel == 2 then
					return
				else
					setskin(0)
					pc.give_item2(received_vnum, received_quantity)
					pc.remove_item(vnum, 1)
				end
			end -- i
		end -- w
	end -- s
end -- q


Yorumlar

Online Sayacı